Personlig dashbord

Implementert

 Når er det tenkt at dashbordet gjøres personlig? dvs at vi kan velge hvilken fagkonsulent vi vil se hendelser o.l til, (men også en obsjon om å velge alle)


5 personer liker denne ideen

Støtter denne, viktig at vi konsulenter får muligheten til å se våre "egne". Det vil lette jobben min ganske mye om vi kunne få tilbake dahbordet slik det var skrudd sammen i forrige versjon.


1 person liker dette

Vi jobber med det å legge filter på dashbordelementene, slik at dere kan se kun de lærlingene dere har en relasjon til. Dere vil både kunne se det i systemet, og få notis på det i versjonsloggen når det er på plass :-)


1 person liker dette

Dette er nå implementert, hvor man kan velge å se sine egne, eller alle. Se mer her: https://innit.gitbooks.io/versjonslogg-olkweb-3/content/olkweb_315_delrelase_september.html 


1 person liker dette