Manglende fag

 kan det være mulig å legge en "gullapp"/snakkeboble når man oppretter manglende fag? eller noe annet som holder styr på når man skal melde opp en kandidat i ett eller annet fag? Mange lærlinger mangler fag, det kan være fellesfag, eventuellt at de ikke har rett VG2 og må ha dette i løpet av læretida. Fint om man da kunne notert når man skulle melde disse opp, da mange har 3 års læretid, og eksamen ikke skal meldes opp med det samme..........så fikk man også en oversikt hvilke man hadde meldt opp og hvem gjenstår

1 Comment