Notat på konsulent?

I den gamle versjonen hadde vi mulighet til å lagre notater/vedlegg etc på vår egen profil som konsulent. Denne muligheten er nå borte. For oss som er konsulenter i Forsvaret er vi nødt til å bruke internett på en plattform som gjør at vi ikke har direkte tilgang på windows utforsker med dokumenter, det var derfor meget nyttig å kunne samle disse under en egen notat funksjon på vår egen profil.

Jeg hadde her samlet mange nyttige dokumenter og linker som jeg kjapt kunne hente opp når jeg skulle etablere forskjellige nye brukere. Det er et sterkt ønske at vi får denne muligheten til å kunne lagre ofte brukte dokumenter på profilen vår i form at notat eller lignende.