Tilskudd på lærling

Løst

Når vi legger inn basis 1 og 2+2 modellen under registrering av ny lærling, "klistrer" det ikke. Må inn i ettertid og angi det på nytt. Samme gjelder fylket også av og til..
1 Comment

Hei Joey!


Dette skal ha vært rettet opp i :-)