Formidling av flere, utvalgte søkere til en bedrift

Vi har behov for å sende foreslåtte søkere til bedrifter, i henhold til bedriftenes kravspesifikasjon og søkernes bakgrunn. I dag må vi sende en mail pr. kandidat , men ønsker å kunne sende en samlemail med flere kandidater til hver bedrift.