Dataimport

Under "Dataimport" er det lagt opp til å importere persondata, men ikke bedriftsdata.

Det siste hadde også vært ønskelig å kunne gjøre bl.a. for å registrere potensielle lærebedrifter i OLKWEB.