Rapporter - ansatte innlogging

Implementert

I rapporten ansatte innlogging, skulle det vært mulig å filtrert på rolle. Mange er registeret inn i systemet som tilsynsrep, og er ofte ikke direkte innvolvert- slik at vi ifik opp en bedre oversikt over hvem som ikke har vært pålogget av f.eks faglig ledere og instruktører.


2 personer liker denne ideen
1 Comment

En ansatt kan ha flere roller, så én person kan både være faglig leder og tilsynsrepresentant, noe som gjør dette litt knotete. Vi har dog registrert innspillet, og ser nytten - men må vurdere det internt :-)


1 person liker dette