Prosentsats på lærlinger

Ikke Tatt

Legger inn ønske fra en kundesak: 


Er det mulig å legge inn en %-sats på lærlingene i tilskuddsmodulen? Vi har noen få lærlinger som har full opplæring i bedrift, og da skal bedriften ha 66% mot 50%, og 17% mot 25%.