Prioritert liste over deltakere på aktivitet

Ikke Tatt

Kommet inn en ønske fra en konsulent om følgende:

Når man oppretter en aktivitet på en gitt lærling, så må man søke etter faglig leder, instruktør, osv ved navn. Man må derfor gå tilbake på lærlingen, se hva faglig leder heter, og deretter gå tilbake til aktiviteten og søke han/hun opp.


Konsulenten ønsker derfor at de lærlingen har en relasjon til (Faglig leder o.l) blir prioritert i listen og dukker opp øverst.


2 personer liker denne ideen
1 Comment

Kan vi se på denne på nytt?