Aspirant

Løst

1 Søkere får ikke slettet gamle dokumenter når de skal bytte dem ut med nye og oppdaterte (søknader, cv-er, vitnemål o.l.).


2 Søkerne og vi ønsker en egen link hvor de kan laste opp Attester


3 Godskriving av læretid:

a) Vi ønsker mulighet til legge inn annen godskriving av læretid enn fra videregående

b) Vi ønsker mulighet til å endre godskriving av læretid i OLKWeb når lærlingen overføres fra Aspirant til OLKWeb. Dette er låst i dagens versjon.

1 Comment

 Beklager trykket på feil knapp om at problemet er løst. Det vet jeg altså ikke fordi jeg ikke har hørt noe fra dere. Kan dere gi en tilbakemelding om dette problemet er løst?