TAF

Implementert

Vi registrerer TAF fra første året men setter opp læretiden frem i tid.

Det er ikke mulig å sette bedrifts perioden FØR oppstart...

Da er de ikke synlig for bedriften. Det samme med nye lærlinger. Bedriften ser dem ikke før oppstarts datoen. I OLK2 var ikke dette noe problem. 


Kan ikke dette være en opsjon? "Sett bedrifts-perioden på lærling før oppstartsdato" 


3 personer liker denne ideen
1 Comment

Det er nå mulig å sette en bedriftsperiodestart til før læretidstart :-)