Styre "send velkomstmelding" på kontorbasis

Implementert

Fikk inn et spørsmål fra en konsulent om det var mulig å deaktivere "send velkomstmelding" hukinga for hele kontoret. De legger inn lærlinger lenge før opplæringa begynner, slik at de må fjerne avhukinga fra denne for hver eneste lærling/ansatt.


Forslaget mitt er at vi legger inn en innstilling som styrer om denne er automatisk huket av eller ikke. Denne vil da styres av hvert kontor, slik at de som vil ha det der beholder det, mens de som vil ha den vekk, kan velge det.


2 personer liker denne ideen