Kategorisering av Kurs/sertifiseringer

Dette gjelder nok mest for flerfaglige opplæringskontor, men kunne tenke meg at det var mulig å dele opp lista over kurs/sertifiseringer litt på samme måte som vi kan dele læreplanen i kategorier.

Gir litt mer flyt ved gjennomgang og innlegging :)


1 person liker denne ideen