Detaljer om deltakere i aktiviteter

Implementert

Hvis vi tar ut excel-rapport på deltakere i en aktivitet, får vi kun ut navn og status for påmelding.

Kunne tenkt oss å få ut e-post, mobil og firma (kanskje rolle og) når vi tar ut excelrapporten.


1 person liker denne ideen