Ønske om å knytte lærlinger mot ansatt via den ansatte sin profil

Implementert

Vi har fått rapportert inn ønske om å kunne knytte lærlinger opp mot en ansatt direkte fra den ansatte sin profil, slik at man slipper klikke seg frem og tilbake mellom lærlinger når man registrerer en ny ansatt.


4 personer liker denne ideen

øsnker ideen velkommen:-)

 


1 person liker dette

Denne funksjonaliteten hadde vi i forrige versjon av OLK WEB, og jeg kan ikke fortå hvorfor den er fjernet. Det er viktig at det som fungerte i gammel versjon også fungerer i ny versjon minst like bra - hvis ikke ser man ikke hensikten med ny versjon og det blir mye negativt fokus på "alt som var så mye bedre før". Dette haster det med å få fiksa!


Har man en middels stor bedrift med ca 20 lærlinger og får inn en ny ansatt så må man nå faktisk inn i 20 forskjellige bilder for å få registrert alle lærlingene på den ansatte. I OLK WEB 2 kunne man gå inn på aktuell rolle den ansatte skulle ha og hente opp alle lærlingene i bedriften og velge de med 1 klikk! Jeg jobber en del med båter som er lærebedrifter og her er det stor rotasjon både på ansatte og lærlinger og jeg bruker nå vesentlig mer tid på å få registrert lærlingene på den ansatte enn tidligere.

Dette er nå på plass :-)


1 person liker dette