Se eget fravær.

Implementert

Det er svært ønskelig at elev/lærling/lærekandidat kan se sitt eget fravær som vi registrerer.


1 person liker denne ideen

Dette er noe vi også har gitt beskjed om, for ca et 1/2 år siden.

 

Dette er nå implementert, sammen med at det om ønsket nå er slik at ansatte kan registrere fravær på lærlingen. Se beskrivelsen i versjonsloggen her: https://innit.gitbooks.io/versjonslogg-olkweb-3/content/olk_314_ovrige_endringer.html (helt nederst)