tilknytte kompetansemål i logg - og manglende (i)

Ikke Tatt

 Når lærlinger starter å logge er de som oftest ikke godt kjent med læreplan. Vi har valgt å skrive litt "hjelpeinfo" i beskrivelsesfeltet som tilhører hvert enkelt komeptansemål, for å forklare kompetansemålet. Tidligere så lærlingen dette som en liten i, infoknapp. denne er nå borte for kompetansemål og kommer kun frem hvis det er delmål.  kan vi få den til også å synes for kompetansemålene? og samtidig øsnker jeg at denne i-en, kommer frem når lærlinge logger og skal knytte loggen til kompetansemål, da kan det være greit å få sett litt på beskrivelse av kompetansemål for å tydeligjøre hvis noe er uklart

1 Comment

Hei Else,


Beskrivelsen på kompetansemålet (og delmålene) ligger under knappen med blyanten på. Dette gjelder alle målene i læreplanen dersom de har beskrivelse. Vi kommer nok til å fjerne den lille "i"en etterhvert da den egentlig bare er et duplikat av "blyantboksen".