Aktivitet - hukommelse og spørsmål

Implementert

Når jeg går på aktivitet kommer aktivitet neste 30 dager opp og ikke alle selv om jeg valgte alle sist jeg var inne. Fint om systemet husker siste valg. 


Aktivitetene er også i dag sortert i feil rekkefølge, dsv. at de som er først kommer nederst. 


Om deltagerne velger utskrift av aktiviteten blir ikke denne fin. Tekst går oppå hverandre osv..


Ang. oppbygging av siden. 


Synes det blir mye tom plass under aktivitetsdetaljer og lite plass til beskrivelse. 

Hadde vært bedre om aktivitetsdetaljer var øverst og beskrivelse under. Da får man utnyttet siden bedre. 


Under deltagere ser jeg at det er kolonner med kommentar og gjennomføring.
(Skjønner ikke helt hva disse skal brukes til)


Her kunne jeg heller ønsket meg følgende kolonner:

  • Navn
  • Lærling/faglig leder
  • Lærefag
  • Bedrift


Ønsker også mulighet for å skrive ut deltagerlsite i pdf. Meldt inn som egen sak under ønsker OLKWEB.


VH Matbransjens Opplæringskontor v/Marit

1 person liker denne ideen
1 Comment

Hei Marit, 


Jeg flytter dette over i Ønsker og innspill, da dette faller litt mer inn under ønsker. Det er feks ingen direkte feil at systemet ikke husker hva man har valgt før - men heller ønske om forbedring :-)


Vi hadde dette litt oppe som tema på forrige brukerforumsamling, og det vil skje noen endringer i forhold til det å huske hva man har valgt før enkelte steder i systemet. Du kan lese litt mer om det her i møtereferatet om du vil: https://kundeservice.innit.no/discussions/topics/8000005794 


Når det gjelder kolonnen "gjennomføring" har det noe å si for statistikken i rapporten "siste og neste lærlingbesøk" blant annet, og kolonnen "kommentarer" blir brukt ved innleveringsoppgaver. Disse brukes aktivt i dag, så de blir nok ikke tatt bort med det første.