SMS

Løst

Når vi sender ut sms via OLKWEB kan mottager besvare sms, men denne kommer ingen steder. Får ikke beskjed om at meldingen ikke kan besvares, og sms står som sendt. 


Ønske:

At man kan svare på sms (sms videresendes til avsenders mobilnummer.)

At både ut og inngående sms arkiveres både under meldingssenter men også på den det gjelder.


Usikker på om samme problem er med e-post. 


Hei Marit!


Det blir ikke mulig å kunne besvare SMS, i hvert fall ikke i denne omgangen. Det vil være lurt å eventuelt sette på et nr de kan besvare, eller skrive at meldingen ikke kan besvares i slutten av den.


Ved e-post står det din/avsenders adresse som avsender, så dersom disse besvares vil de komme til denne e-posten. De som besvares vil heller ikke dukke opp i OLKWEB.

Hei. 

Kunne dere legge inn en automatisk svar dersom noen prøvede å svare, alt. en fast fotnote i sms en?

F.eks: 

Denne sms kan ikke besvares. Send svar til 95739110.

Hei Marit,


Vi vil ikke legge inn noen form for respons, gitt at noen svarer. Vi har fått inn et forslag fra tidligere som går på det å ha en standardhilsen på SMS ved utsendelser. Dette ligger her: https://kundeservice.innit.no/support/discussions/topics/8000004911 


Vi skal ha en brukerforumsamling i neste uke, hvor det vil bli gått gjennom og prioritert ønsker fra forslagskassen, stem gjerne opp forslaget, slik at vi ser at det er flere som ønsker dette :-)