Masseredigering av kompetansemål

Kunne tenke meg muligheten til å masseredigere egenskapene til kompetansemål i læreplanene, dvs egenskapene "Synlig", "Dokumentasjon" og "Vurdering".

Slik det er nå må jeg redigere hvert enkelt mål/delmål.


2 personer liker denne ideen
1 Comment

Masseredigering av flere funskjoner vil generelt være meget nyttig for oss som registrerer mye data inn i systemet. Når vi har en liste med lærlinger/ansatte som skal registreres med mange av de samme type data vil det være nyttig og tidsbesparende å kunne gjøre dette som masseregistreringer heller enn å legge dette inn på en og en bruker. Eksempelvis når legger inn 50 nye lærlinger i samme fag som starter sin læretid samtidig så vil det være mye klikking spart om vi kunne gjøre dette i en liste og lagre - litt sånn som man gjør når man betaler flere regninger i nettbanken :-)