Knapp for ny dokumentasjon på redigeringssiden

Implementert

Det er ønskelig med en knapp for å opprette ny dokumentasjon på "redigeringssiden", ved siden av endre-knappen og slette-knappen. Når man har endret på en eksisterende dokumentasjon vil man da kunne slippe å gå tilbake til hovedfanen Dokumentasjon eller til Dashbordet for å opprette en ny dokumentasjon.


1 person liker denne ideen
1 Comment

Hei! Dette er nå tilgjengelig :-)