Lærling - lærebedrift godt synlig øverst i profil

Innit har bedt meg legge inn følgende ønske her:


Vi ønsker at det skal fremkomme hvilken bedrift lærlingen er i - øverst på lærlingens profil. Slik det er nå, blir det litt unødig mye "klikking" for kjapt å få fram denne vesentlige informasjonen.