Vise hele teksten i kompetansemål

Implementert

Vi har fått innrapportert et ønske om at læreplanene skal vise kompetanse og delmålene i sin helhet, og ikke bare deler av teksten.


3 personer liker denne ideen

Det er nå kommet en oppdatering som gjør at mer av målets tekst vises på skjermen, det som gjør at den kutter lange mål tar høyde for hvor mange prosent av skjermen som fylles. Det vil si at jo større skjerm, jo mer av målteksten synes.


Vi har også implementert en liten boks ved siden av tittelen, som gjør at du enkelt kan klikke for å se hele tittelen.


For de fleste kompetansemålene vil det da ikke være en problematikk lengre, men for de aller lengste vil det på et sted kuttes.

Ser at boksen med de tre prikkene nå er implementert på kompetansemålene, men de mangler på delmålene - kommer dette her også etterhvert?

Kan det være en løsning for lange målnavn å få de over 2 linjer, eller er dette vanskelig å få til?


1 person liker dette

I første omgang tenker vi å se om slik det er nå er tilfredsstillende slik. Det krever litt mer jobb å implementere feks to linjer eller andre løsninger. 


Det er også nå implementert denne boksen og større område til tekst på delmål.


1 person liker dette