TAF

Vi ønsker å opprette en ny lærlingetype. På systemet er det lagt opp til lærlinger, lærekandidater og praksiskandidater. De siste 16 årene har vi hatt TAF elever/lærlinger i vårt kontor. TAF elever/lærlinger har de første to årene status som elever og de siste to som lærlinger. Det er krav til TAF elevene at de fører logg/dokumentasjon de første to årene, men for å unngå rot i rapporter som teller lærlinger i systemet samt tilskudds fordeling kan vi ikke registrere de før de endrer status fra TAF elev til Taf lærling, altså de siste to årene. TAF elevene fører da dokumentasjon i et word ark som ikke kobles til olkweb. Dette medfører da at vi mangler dokumentasjon for opplæring de første to årene. Vi ønsker en ny funksjon hvor vi kan legge inn TAF elever inn i systemet fra første dag, men som tar hensyn til tellelister og tilskudd.
TAF kan med fordel ligge som en innstilling i olkweb. 


1 person liker denne ideen