NOTAT / JOURNAL - egne notater for ansatte?

Ikke Tatt

Hei


Som konsulent har jeg tilgang til å skrive både notat og journal. Ut fra det jeg finner ut, er dette ikke en mulighet som veiledere/ instruktører har. De har bare en knapp for NOTAT. Jeg har fått tilbakemelding fra en veileder at det hadde vært fint å ha muligheten for å kunne skrive egne notater i OLK Web uten at dette deles med andre. Er dette mulig ?


1 Comment

Hei Astrid,


Det stemmer at du som konsulent kan skrive både notat (synlig for alle), og journal (kun synlig for konsulenter).


Det er ikke noe som vi har på agendaen med det første, men jeg flyttet innspillet ditt inn i forslagskassen, slik at vi kan se om det er en etterspurt funksjonalitet hos flere kontorer, og deretter vurdere implementering :-)


Med andre ord er det ikke planlagt funksjonalitet, så jeg setter den som "not taken" enn så lenge. Viser det seg at det er en stor etterspørsel, vil vi gjøre en ny vurdering.