Kurs og Sertifikat

Ønsker at vi kan definere hvilket kurs og sertifikat som skal være her og at lærlingene selv kan laste opp disse etter hvert som dem tar eller får kurs/sertifikat1 person liker denne ideen

For så vidt enig, Remi, men lista kan bli lang og uoversiktlig for lærlingene når forskjellige bedrifter og fag har en mengde kurs som tilbys, så mener en form for sortering av lista er nødvendig. En industrimekanikerlærling i én bedrift skal nødvendigvis ikke ta de samme kursene som en helsearbeiderlærling eller en kontorfagslærling i andre bedrifter. Vi har sikkert ikke flest kurs liggende, men i vår liste er det nå 46 og jeg kunne tenke meg at den var kortere for lærlingenes del

Syns det er opp til dere å definer hva som skal kunne lastes opp og så vil lærlingene velge dette fra dropdown liste og bli tilknyttet den enkelte lærling. Vil ikke ha noe med fag/læreplan eller bedrift å gjøre. Dette gjelder lærlingene personlig. Bedrift og opplæringskontor vil ha tilgang til disse via lærlingen.

For oss som har mange fag, kunne det vært ønskelig å få gruppert kursene under fag/læreplan/bedrift...