SMS varsling til faglig leder når lærling setter mål til godkjenning

Fått rapportert inn følgende forslag:


Varsling av faglig leder på sms når lærlingen setter mål til godkjenning i læreplan.
-Kan dette gjøres som en opsjon. Kan dette evt. ligger som varsel på skrivebord til faglig leder.


Føler at dette MÅ være en opsjon om det skal implementeres. Ikke alle faglige ledere (spesielt ikke de som har mange lærlinger) som er interessert i å få alt på sms. Det er vel og en funksjon for dette på Dashboardet i dag...?


1 person liker dette

 ev. varsling på mail til konsulent? ev en type merking på lærlingen, som kommer opp i dashbordbildet?

Faglig leders halvårlige gjennomgang og godkjenning i forbindelse med vurdering bør være mer enn tilstrekkelig. Å få "instant" info om at lærling har satt noe til godkjent vil for de fleste fagansvarlige oppfattes som for mye informasjon og mas. Av den grunn mener jeg dette forslaget ikke bør implementeres.