Informasjon om detlakere i aktivitet (excel-rapport)

Implementert

I Excel-rapporten som kan tas ut på deltakere i en aktivitet kunne vi tenkt oss noe mer informasjon, som f.eks mobilnummer, e-post, firma.


...og kanskje muligheten til å opprette en gruppe med deltakerne direkte fra aktivitetsdetaljene...


1 person liker denne ideen

Denne blir tatt tak i forslagskassesprinten nå, men vi ser bort ifra muligheten til å opprette en gruppe med deltakerne, i denne omgang :-)

Det er nå mer informasjon i CSVen på en aktivitet :-)