Vurdering, Oppsummer vurderingsamtale

2.Ønsker å flytte Oppsummer vurdering fra bunnen av vurderingsskjema til toppen. I samtale står konsulentens profil synlig, ofte på projektor eller storskjerm. Uheldig at både bedriftens og lærlingens vurderinger blir synlige når konsulent må scrolle ned for å trykke oppsummer skjema. Både bedrift og lærling blir veldig opphengt i fragmenterte tilbakemeldinger og ikke detaljerte som gjennomgås av konsulent punkt for punkt.
Kan løses ved å flytte oppsummer funksjonen til toppen av vurderingen.
2.Bør også vurdere om ordlyden "oppsummer vurdering" er en god nok formulering. Er en del misforståelser ute å går, foreslår en endring, eller ihvertfall en diskusjon om endring, fra oppsummer vurderingssamtale til Start vurderingssamtale.

1 Comment

For oss som skriver referat fra vurderingssamtale i etterkant av møtet, og deretter ønske å sende en mail med beskjed om at møtereferatet er på plass, lar dette seg faktisk ikke gjøre nå.
Hvis jeg skriver møtereferatet og signerer samtalen, forsvinner muligheten for å sende mail. Dersom jeg sender mail FØR jeg signerer blir jeg sendt til meldingssentereret, og møtereferatet forsvinner! Det er greit for meg at bare jeg som konsulent kan endre i møtereratet, men at de andre kan kommentere dersom det er en løsning.
Jeg forstår ikke helt dette med signering, da det jo bare er vi som signerer uansett?