Ikke innlogget på 30 dager

Implementert
Er det nødvendig at lærlinger med utstått kontrakt kommer opp på denne listen? Gjelder også på lista over manglende vurdering...

2 personer liker denne ideen

Hei Else,


Litt usikker på hva du mener med utstått, men om lærlingen sin læretid slutt har passert, men lærlingen fortsatt er aktiv, så dukker de opp i listen. Inaktive lærlinger forsvinner fra listene, uavhengig av læretiden. Så i dette tilfellet, om vi forstår hverandre, så kan det være lærlinger som fortsatt står som aktive (med læretidslutt passert) som gjør at de dukker opp?

Læretid har passert....men de dukker likevel opp. Ofte er det slik at fra læretid er slutt og til fagprøve er tatt, og vi har fått resultatet registrert fra fylkeskommunene, kan det gå opp mot 4-6 mnd! iverste fall.... disse lærlingene er bare på "vent" og det er da dumt at de da kommer opp i denne lsita og forsåvidt lista som går på manglende vurdering , ikke loggført på 30 dager , ikke logget inn på 30 dager o.l


1 person liker dette

Ja, da dukker de opp fordi de fortsatt er aktive :-)