Merke lærling (og ansatt) som testbruker

Ift kurs pleier jeg å benytte testbrukere i form av testlærlinger og -ansatte.

Disse kommer med i all statistikk etc.

Det kunne vært fint å få merket disse brukerne som "unnlat fra statistikk" eller lignende.

Evt å få mulighet til å "arkivere" mange brukere på én gang.


3 personer liker denne ideen

Egne "test brukere" er et meget godt forslag.
Det kan i tillegg til opplæring av brukere også brukes i forbindelse med elever utplassert på YFF eller tilsvarende i bedriften. Elevene kan få en midlertidig bruker hvor de kan logge dokumentasjon på en YFF tilpasset læreplan, og får da smake litt på både hvordan det er å være lærling og å bruke OLK WEB.

Kan tagger være en løsning her?

Tagger løser vel kanskje ikke utfordringene med at "testbrukere" vil komme med i all mulig statistikk (tilskudd, fagprøver, vurderinger osv.)?


En gang i tiden hadde vi vel en OLK WEB testdatabase som kunne brukes til opplæring uten at man kludret til virkelige data? Hvis denne databasen er ajour med det vi har i dag og fungerer så er det kanskje en bedre løsning ift opplæring?

Nei, det gjør det ikke. Det er dog mulig slå av tilskudd på lærling, slik at de ikke havner i den listen. Det er mulig å ha én testbruker innen lærling og en innen ansatt, med et felles passord som legges på merknad. Det vil da være mulig feks å legge de som praksiskandidat slik at de ikke telles i enkelte lister/kan filtreres bort.


En testbase vil i de fleste tilfeller kun være optimal dersom hver kontor har sin egen, da det er såpass mye med forskjellige innstillinger, lærefag, struktur på læreplan og flyt at det ikke ville vært hensiktsmessig med én base. Det er heller ikke noe vi ser for oss blir aktuelt.

likte ideen, men ikke svaret fra Tessa:-( men, som gammel itslearning bruker var det i denne en mulighet slik at vi hadde en funksjon som heter vis som elev, eller vis som ansatt. Er dette en funksjon som kan være mulig å få til på sikt?


Hele problematikken rundt testbrukere og opplæring kunne vel forsåvidt vært bedre håndtert ved at man hadde laget gode e-lærlingskurs


Det er definitivt noe som burde vært prioritert og som jeg tror vi som kunder hadde satt stor pris på, og også vært villig til å betale for å få utviklet.