Rapporter aktiviteter første og siste

Ønsker at denne rapporten kommer ut med samme visning som vurdering , at man kan velge flere kolonner, og ikke bare første og siste
1 Comment

Har du noen kommentar på denne Therese? Er dette et ønske som er mye jobb å implementere?