OLKWEB 3.14 - del-release

OLKWEB 3.14 - delrelease

Slipp 27.09.2016

Dette er en mindre oppdatering før 3.15. Den ligger også lenket opp i OLKWEB.

"Alle"/"Mine"-filter på dashbord

Det er implementert en mulighet for å benytte "vis kun mine lærlinger" på de dashbordelementene det er relevant.

  • Siste hendelser
  • Ikke dokumentert på 30 dager
  • Ikke logget inn på 30 dager
  • Må meldes opp til fag/svenneprøve
  • Fag/svenneprøve
  • Mangler signerte vurderinger siste 6 månedene
  • Kommende vurderinger


For at det skal vises kun "mine", må dette slås på på dashbordelementet. Dette gjøres ved å klikke på "hjulet" på elementet, og huke av for "Vis bare mine". 
 

"Alle"/"Mine"-filter på rapporter

Alle rapporter hvor det kan sorteres på konsulent kan dere nå velge "vis bare mine".

"Alle"/"Mine"-filter på lærlinglisten

Det er implementert et "vis kun mine"-filter på lærlinglisten.  

Beskjed ved nettverksproblemer

Vi har implementert en funksjonalitet som opplyser brukeren dersom man mister nettverkstilkobling/tilgang til internett. Beskjeden dukker opp midt på skjermen.

Ansatte får se alle lærlingene sine i en aktivitet

Implementert muligheten for at ansatte kan se og lese tilbakemeldinger til alle sine lærlinger på en aktivitet. Dette skjer kun dersom en går via lærlingens profil, og velger "aktivitet" og ønsket aktivitet.

Lærlinger har tilgang til kontaktinformasjon til sine relasjoner

Implementert mulighet for lærlinger til å kontakte/få kontaktinformasjon til de de har en relasjon til. Dette finner de på profilen sin, ved å klikke på navnet til relasjonene.

Rapporten "Oppsummering per år" har fått graf

Rapporten "oppsummering per år" har fått implementert forskjellige grafer.

Ansatt beholder relasjonen til lærlingene

Dersom en ansatt får avsluttet ansattrelasjonen sin, får man nå valget om man ønsker å beholde lærlingrelasjonene eller ei.

 


1 person liker dette