Dokumentasjon i OLKWEB

Ikke Tatt

Vi har tatt i bruk OLKWEB 3 når fra sommer og opplever at måten dokumentasjon gjøres på ikke tilfredsstiller vårt ønske om dokumentasjon mot Intern læreplan slik som beskrevet i Opplæringsloven da OLK gir lærlingen mulighet til å skrive dokumentasjon uten å tilknytte et læreplanmål. OLK gir også lærlingen mulighet til å tilknytte så mange læreplanmål han ønsker til en dokumentasjon.

Hensikten med Intern planen er å vise sammenhengen mellom kompetansemålene i læreplanen og arbeidsoppgavene i bedriften. Gi lærlingene mulighet til å involvere seg i og følge opp sin egen opplæring. Det er dette som vil være tema hvis det oppstår en konfliktsak hvor lærlingen påroper seg at han ikke har fått den opplæring han skal ha.

Når lærlingen nå dokumenterer uten læreplanmåltilknytning blir det kun en logg over hva han har arbeidet med og vi ser at de kaller det arbeidslogg eller daglig logg men beskriver ikke om dette er oppgaver som inngår i Intern plan og hvilke læreplanmål han har arbeidet med eller om han trenger mer opplæring osv. Det blir mer enn praksislogg hvor det ikke foreligger noen vurdering. Man kan også kanskje si at de kanskje velger letteste utvei for å dokumentere. Denne form for dokumentasjon viser oss ikke hvor de er i opplæringsløpet i forhold til Intern plan.

For å løse utfordringen kan vi se for oss forskjellige løsninger:

1. Når lærlinger utfører en dokumentasjon og skal lagre kommer det opp et varsel om at han/hun må tilknytte ett læreplanmål og i tillegg begrense valg av læreplanmål til f.eks 3 stk
2. Dokumentasjon kan deles opp som to deler,  dokumentasjon som logg og dokumentasjon mot Intern plan

3. Et eget valg for de fag som praktiserer å føre en daglig/ukentlig praksislogg

Vi vil gjerne ha innspill på dette da OLK skal/bør være et verktøy for å kvalitetsikre opplæringen og også hjelpe oss til å ting på plass i forhold til Opplæringsloven med spesiell fokus på dokumentasjon/oppfølgning og vurdering

 


Godt at man ser nytten av en varsling for å knytte til et læreplanmål.


Hvis vi skal sammenligne om det er noe økning i dokumentasjon er det vanskelig da denne ble gjort skriftlig tidligere. Men lærlinger og faglige ledere er meget begeistret for å slippe papirversjonene.
Poenget mitt er at vi ser lærlinger bruker dokumentasjon forskjellig og at man bør gjøre forskjell på loggføring og intern læreplan. Man må gjerne ha kurs for lærlinger, lage egne veiledninger, videor etc. men slik vi ser det burde det være unødvendig. Vi har erfart i vårt fylke at ved en eventuell konflikt sak er det den Interne planen fylkesmannen vil se derfor ønsker vi å kvalitetsikre bruk av den spesielt. Den interne planen er også grunnlaget for godkjenning av lærebedriften som lærested.


Når det gjelder antall læreplanmål tilknytninger bør det stå i forhold til lærlingen tekst

Ikke enig i dette Richard. Synes det er kjempeflott at lærlingen kan knytte mange mål opp mot de arbeidsoppgaver som h*n utfører. Ta f.eks overhaling av vekselkasse, her er det langt flere enn 3 mål! Men et varsel om å knytte opp læreplanmål kan jeg se at noen finner nytte i, men tror det er vel så viktig at vi "lærer" våre lærlinger dette fra dag 1. De nye lærlingene som startet opp uten kjennskap til olkweb2 har gått problemfritt og vi ser en stor økning i dokumentasjon.

 

Lær lærlingene å lese brukerveiledninga til OLK WEb fra første dag så er denne utfordringa eliminert..