Fravær

Når vi registrerer fravær på lærlinger, blir kun perioden det gjelder registrert. Vi ønsker at antall dager lærlingene er borte kommer frem, da er det enkeltere å se hvor mange dager det dreier seg om i forhold til totalt antall fraværsdager.


1 person liker denne ideen