Fravær

Implementert

Når vi registrerer fravær på lærlinger, blir kun perioden det gjelder registrert. Vi ønsker at antall dager lærlingene er borte kommer frem, da er det enkeltere å se hvor mange dager det dreier seg om i forhold til totalt antall fraværsdager.


1 person liker denne ideen
1 Comment

Fraværssummering i antall dager kom en slipp i januar, den kan du lese mer om her: https://innit.gitbooks.io/versjonslogg-olkweb-3/content/olkweb-319-delrelease.html 


Det summeres da antall dager både på lærlingens profil, og på rapporten "Fravær".