OPPDATERING AV BRUKERVEILEDNINGER!!

Implementert

En av viktigste nyvinningene ved OLK WEB 3 er at vi nå endelige har fått brukerveiledninger. Oppdatering har, etter mitt syn, imidlertid ikke hatt nødvendig prioritet til nå.
Brukerveiledning for ANSATT stopper eksempelvis ved temaet AKTIVITET. "Kommer.." er alt som står på dette punkt.. Det kanskje aller viktigste temaet for ANSATT rollen er VURDERING - der står det pr nå ingenting. Hvordan ansatt skal foreta vurdering bør på plass raskt!
Brukerveiledningene er for meg som Konsulent/lærlingekoordinator, mine desidert viktigste verktøy for opplæring av lærlinger og ansatte i OLK WEB. Det er derfor svært viktig at disse er fullstendige og at de oppdateres parelellt med de versjonsendringer som foretas. Brukerveiledningene må også oppdateres med versjonsnr og dato slik at man kan se om man har gammel eller ny versjon.


Hei Jørgen,


Ettersom det har vært så mye hyppige oppdateringer av OLKWEB det siste året, har ikke det å holde oppdatert til en hver tid blir første prioritet. Nå som vi er mer ajourførte, vil de oppdateringen ivaretas på en annen måte, dette har du kanskje sett i sammenheng med bruken av konsulentveildningen, da denne har fått seg en stor oppdatering. Jeg er dog enig i at "aktivitet" under ansattveiledningen burde vært på plass.


Det er feil å si at det ikke er noen informasjon under vurdering for ansatte, da denne tidligere har lenket opp til konsulentenes brukerveiledning, hvor det står hvordan de gjennomfører og administrerer en vurdering. 


Brukerveiledningene for ansatte er uansett nå oppdatert med begge disse punktene: https://innit.gitbooks.io/olkweb-brukerveiledning-for-ansatte/content/  
1 person liker dette

Veldig bra at dette nå er på plass for ansatte :-) 

Heller enn å sette brukerveiledninger opp mot oppdateringer, bør dette ses på som en integrert del av alle oppdateringer. Når man slipper en ny oppdatering/release bør det være en selvfølge at også brukermanualene (alle 3) er oppdatert - det er eneste måten å få "kartet til å stemme med terrenget" på.  Brukere i dag forventer av et IT system at brukerveiledning er korrekt og tilgjengelig for det man skal gjøre i systemet. Hvis forventninger ikke innfris er ofte sviktende omdømme konsekvensen - derfor bør brukerveiledningene heretter være en integrert del av oppdateringene ;-)