Varsel når man blir invitert til en vurderingssamtale

Vi har fått inn et ønske fra en konsulent rundt det å få et varsel når man er invitert som en deltaker på en vurderingssamtale, da enten som konsulent, ansatt (faglig leder o.l) eller lærlingen selv.

Per idag hviler man på å få denne beskjeden via epost/sms, og ikke et sentralt sted i systemet.


Dette kan eventuelt gjennomføres som et dashboardelement slik at personen får dette opp så fort man logger inn.


Det er ikke en helt riktig beskrivelse av problematikken.. Det saken gjelder er at når en konsulent nå oppretter en vurdering/vurderingssamtale i ny versjon så dukker vurderingssamtalen ikke lengre opp under Aktiviteter hos de som er kalt inn til vurderingssamtalen (lærlinger, ansatte og konsulenter). Vurderingssamtalen er med andre ord disconnecta fra Aktiviteter - og slik kan vi ikke ha det (hva skal da være hensikten med vurderingssamtale?). I gammel versjon funka dette smertefritt og alle som var kalt inn til samtale fikk dette automatisk under sin Aktiviteter.


1 person liker dette

Forslag: Når man oppretter vurdering og har lagt inn deltakere og lagret møtedetaljer får man så opp en boks med spørsmål om "Opprette Vurderingssamtale som aktivitet for valgte deltakere?" (svaralternativ "Ja" og "Nei") - man tas så videre til nytt bilde hvor man oppretter aktivitet og hvor deltakerne allerede ligger inne, og gjerne også med overskrift "Vurderingssamtale for: navn på lærling".


Da vil man ha muligheten til å opprette vurderingssamtale som aktivitet samtidig med at man oppretter vurdering og man slipper veldig mye ekstra arbeid og unødig klikking..

Er enig med Jørgen om kobling mellom vurdering og aktivitet, men tror det ligger en "stor" sak om dette hos Innit allerede...?

Tror det er relativ stor enighet om at denne koblingen bør være automatisk, uten noen flere klikk.


1 person liker dette

Vurderingssamtale er bevisst skilt fra Aktivitet i OLKWEB 3, og vil ikke bli smeltet sammen igjen. Det er en av de større tingene som ble gjort fra versjon 2 til 3, og en av de tingene som har vært tydeliggjort for brukerforumet lengst. 


Hvilken hensikt har koblingen mellom aktivitet og vurdering for dere? Er det slik at dere oppretter en aktivitet for hver vurdering, og i såfall, hvorfor/hvilken praktisk hensikt har det? (nysgjerrig)


Hvilken problematikk møter dere på ved å ha "kommende vurderinger" og "kommende aktiviteter" som to moduler på dashbordet? Hvis det er veldig problematisk må man da se på om det er et forslag (som må stemmes frem) som gjør at vurderinger dukker opp sammen med aktiviteter på dashbordet (i samme modul). Men de vil fortsatt være adskilt. Ulempen med det er jo at man ikke vil se så mange av hver, og at det er en større utviklingsjobb.

Slik dette fungerte i forrige versjon ble vurdering og vurderingssamtale (som jo helt klart er en aktivitet?) opprettet samtidig i en arbeidsoperasjon. Aktiviteten vurderingssamtale (som forøvrig er den viktigste aktiviteten både lærling og fagansvarlige deltar på) kom da automatisk inn i oversikten over aktiviteter til alle som var deltakere.


Nå opprettes en vurdering med noe som til forveksling ser ut som en vurderingssamtale, i praksis er det jo ikke det, all den tid dette ikke registreres som en aktivitet noe sted eller kommer opp som aktivitet hos deltakerne. Koordinator må da opprette vurderingssamtale som aktivitet i tillegg til at man må opprette selve vurderinga. For å kalle inn til denne aktiviteten må det da gjøres en relativt omfattende og dupliserende arbeidsoperasjon i tillegg til å opprette selve vurderinga. På toppen av dette får man en potensiell feilkilde når det blir mulighet for forskjellige deltakere på vurdering og vurderingssamtalen. Mitt forslag lengre opp i tråden her vil være en god og enkel løsning dersom det er gjennomførbart.

Hei Jørgen,


Det du sier er egentlig at dere ønsker at det skal komme frem tydeligere for lærlinger og ansatte når de er lagt til i en aktivitet, slik vi forstår det. Som nevnt i svaret mitt over her er det ingen behov for at vurdering og aktiviteten skal smeltes sammen (noe som heller ikke vil skje), men heller at feks vi ser på muligheten for et dashbordelement for "kommende aktiviteter og vurderinger". Dette vil vi ta opp med brukerforum ved månedsskiftet, slik at vi kan vurdere det.


Med en visning av vurdering og aktivitet i samme modul dashbordet vil det være tydelig at de skal delta på noe som skjer. Men de to elementene vil fortsette å være adskilte hendelser. Jeg vil også nevne at det er mulig å sende ut en melding ved opprettelse av vurdering, for å minne på deltakerne at det er et vurderingsskjema ute. 


1 person liker dette

"Hvilken hensikt har koblingen mellom aktivitet og vurdering for dere? Er det slik at dere oppretter en aktivitet for hver vurdering, og i såfall, hvorfor/hvilken praktisk hensikt har det? (nysgjerrig)"


For vår del, og jeg har også sjekka med flere andre kontor her i Nordland, så er hensikten mest for å totaloversikt over besøk til lærlinger på ett sted. Samtidig at alle referater, fra møter, vurderingssamtaler, tester, prøver o.l ligger samlet på ett sted. vi må nå bruke to lister for å se oversikt over alle besøkene vi har ute til lærling. samtidig som referat fra vurdering ligger på et annet sted enn aktivitet. Et besøk er en aktivitet, uansett om hensikten vår er vurdering eller mellommøte, eller bare andre ting. så ja, vi ønsker at på en eller annen måte det kan være et slags bånd mellom aktivitet og vurdering slik at man får synligjort at dette er et besøk og at referatet ikke må limes inn på to plasser. vi her hos oss oppretter først vurdering og deretter aktivitet som heter vurderingsmøte. 


1 person liker dette

Som påpekt tidligere fungerte dette bedre i forrige versjon da man slapp å legge inn data 2 ganger, samt eliminerte feilkilden man får når man må legge inn data flere ganger. Vi må nå opprette vurdering og vurderingssamtale hver for seg (2 arbeidsoperasjoner) - tildigere gjorde vi dette i 1 operasjon og kunne i tillegg sende melding hvor det automatisk fremgikk hvem det var vurderingssamtale for ("Vurderingssamtale for Ola Normann"). Nå må vi manuelt skrive all tekst inn også i meldingshodet som også medfører ekstra arbeid.

Men, skjønner at dette er blitt en teknisk sak i forhold til de valg man har gjort og at vi i dette tilfellet dessverre må leve med en dårligere løsning enn vi hadde tidligere. Jeg liker det ikke men: "you win some and you loose some"..