Justering av vurderingen

Implementert

Se vedlegg

pdf

4 personer liker denne ideen
1 Comment

Det burde vært splittet vurdering for bedrift og lærling. Jeg har laget en læreplan som heter "Vurderingssamtaler" der jeg har lagt inn elementer som trivsel og ord en og ryddighet, kvalitet på veiledning, motivasjon etc. Denne pleier jeg å be lærlinger svare på før vurderingssamtalen. Det burde også vært en slik vurdering bedriften kunne gått gjennom. Jeg bruker også elskolen. Der er det helt genialt. Der kan man skreddersy den elektroniske vurderingssamtalen slik man vil og lagre og bruke senere. Der kan man også legge inn automatisk mail som invitasjon med link direkte til elskolen der man kommer direkte inn på vurderingen. Der kan man også legge inn sms varsel med påminnelse som går ut automatisk til lærling og veileder (velger selv hvem som skal motta) 3 dager før vurderingssamtalen. Det vil si at når man oppretter vurderingssamtalen i elskolen, er det bare å fylle inn tidspunkt, så er det nesten bare lagre, så går invitasjoner og påminnelser ut til de aktuelle deltakerne automatisk på angitte datoer. Positive effekter med dette, er at ALLE som bruker elskolen, gjør vurderingen til hver eneste samtale, for det er så enkelt å bare trykke på linken i eposten å ta det med en gang. Så har sikkert også påminnelsen en effekt. Så er det lettere å få noe fornuftig ut fra bedriftenes representant når spørsmålene i vurderingen er direkte myntet mot bedriften. Hva bedriften synes om det ene og det andre.