Ønske om faner på dokumentasjon som skiller læreplaner

Ikke Tatt

Vi har fått inn følgende:

Ønske om faner på dokumentasjon som skiller læreplaner.


Da en lærling har mye dokumentasjon som er gjort mot flere læreplaner så er det ønskelig at det blir opprettet en egen fane for hver læreplan det er mulig å dokumentere mot.