SMS til bedrifter i OLKWEB

Implementert
Når vi sender SMS til bedrifter fra bedriftslisten, så blir det automatisk benyttet eposten som er registrert på bedriften. Ofte opererer vi med store bedrifter, hvor vi ikke ønsker å sende epost til hovedeposten til f. eks. Tine Meieri.

Forslaget går ut på at man må kunne velge å sende til kontaktpersonen som er registrert i bedriften (fra bedriftslisten), og ikke hovedepost. I tillegg ville det vært veldig fint å få valgt å velge faglig leder som CC når man sender epost fra lærlingelisten. Ofte er det slik at lærlinger ikke leser epost, og da kan det være formålstjenelig å sende CC til faglig leder.

Hei Marit,


Vi ser for oss at det eventuelt vil kunne gå an å filtrere på kontaktpersoner i bedriftene inne på ansatt/bedriftsrapporten. På den måten kunne man sendt e-post direkte til kontaktpersonene - og ikke adressen registrert på bedriften - derfra. 


Dette er noe vi kan ta videre med brukerforum, dersom det skulle være noe som er aktuelt for flere :-)

Det er nå mulig å sende SMS/E-post til kontaktpersonen i bedriftene via rapporten "Bedriftsrapport". Knappene for utsending ligger i bunnen av rapporten :-)