Lærefag, kategorikoder

Lærefagkodene på kontrakter fra Fylket har kategorikoder. Disse kommer ikke opp når man søker på lærefag fra Udir. Disse kategorikoder har kanskje ikke så stor nytte for oss og er vel laget for at Udir skal føre statistikker. I OLK2 laget vi jo disse selv.

Men skal man produsere en kontrakt ved bruk av OLK får man jo ikke lagt inn riktig kode for Pr.omr på kontrakten.

pdf