Referat brukerforum 28.-29.09.2016

Vedlagt ligger referat fra brukerforumets samling 28.-29. september 2016. 


I møtet hadde vi blant annet fokus på nye vedtekter, og brukerforumets oppgaver etter ajourføring av OLKWEB 3.

pdf