Vedtekter brukerforum OLKWEB september 2016

Brukerforumets vedtekter 
Utarbeidet med brukerforumet september 2016.

 

Brukerforumets oppgaver skal være følgende:

 • Brukerforum skal sammen med INNIT prioritere innrapporterte ønsker og forslag fra forslagskassen
 • Medlemmene i brukerforum skal holde seg oppdatert på innrapporterte ønsker, og være aktive i forslagskassen og stemme frem forslag
 • Brukerforumet forplikter seg til å være testressurser ved hovedoppdateringer og mindre oppdateringer
 • Brukerforum skal representere alle brukere og være en sparringspartner for INNIT i utviklingen av systemer i opplæringssuiten
 • Fremsnakke OLKWEB ovenfor FK, UDIR og lignende
 • Medlemmer av brukerforumet kan være disponible for spørsmål fra andre opplæringskontor


Regler for brukerforumet:

 • Brukerforumet skal bestå av 9 representanter
 • Et medlem av brukerforumet kan sitte i maks 4 år sammenhengende
 • Brukerforumet skal

o Ha 1 leder (kan maks være leder i 2 år)

o Ha 1 nestleder

o Bestå av maks 1 person fra hvert kontor

o Bestå av maks 2 personer fra samme bransje

o Være likt representert i forhold til små og store kontorer

 • Alle brukere skal ha innsyn i referat fra brukerforumet, disse vil legges ut på forumet
 • Alle brukerne av OLKWEB vil få beskjed på når brukerforum blir avholdt. Dette skjer i form av en notis på OLKWEB en uke før møtet. Notisen vil kun være tilgjengelig for konsulentbrukere
 • Alle opplæringskontor som bruker OLKWEB vil ha innsyn i hvem som sitter i brukerforum til enhver tid. Dette legges ut i forumet.
 • Brukerforum blir avholdt i mars og oktober hvert år
 • Medlem av brukerforum skal ha gode kunnskaper om både fagopplæring og OLKWEB
 • Brukerforumet og INNIT har ansvar for felles forslagskasse
 • Brukerforumets medlemmer rulleres ut i fra en rulleringsplan


OLKWEB – grunnleggende filosofi

 • OLKWEB skal bestrebe seg på å opprettholde enkeltheten
 • OLKWEB skal ha fokus på å løse opplæringskontorenes primæroppgaver
 • OLKWEB skal kunne kommunisere med andre systemer
 • OLKWEB skal være tidsriktig og moderne