Kalenderformat bør endres til 7 dagers uke

En svakhet med kalender ser jeg er at det kun er mandag til fredag som er med. Vi har flere kategorier lærlinger som jobber turnus (eksempelvis kokk, sikkerhet, matros, motormann, skipselektrikere) og som kan ha aktivitet og møter både lørdag og søndag. Kalenderformatet bør derfor endres til 7 dagers uke. Ellers så kan kalender fungere bra som oversikt over aktivitet/vurderingssamtaler så lenge hele innholdet for aktiviteten/vurderingssamtalen kommer opp når man klikker på det.