Et filter som viser aktive veileder under ansatte

Implementert

Er det mulig å lage en sorteringsfunksjon under ansatte for aktive veiledere (altså veiledere som har en aktiv lærling tilknyttet seg), slik at jeg kun får opp de som er aktive veiledere per dags dato?2 people liker denne ideen

Veldig bra :-)

Dette er nå implementert. I ansattlisten kan dere nå filtrere på alle relasjonstypene en ansatt har, og den viser kun de den har per nå, altså aktive.


2 people like this

Nyttig også å kunne filtrere på ansatte uten lærlinger tilknyttet når man skal rydde opp i ansatte som er sluttet :-)


1 person likes this