Aktiviteter

Ikke Tatt

Jeg har et innspill som jeg ønsker at dere diskuterer.

I dag er det slik at alle lærlinger har tilgang til alle aktiviteter. Jeg vet at de kan velge "mine aktiviteter". Men, dette glemmer de, og tror da at de skal på kurs/samtaler/møter osv som tilhører andre lærlinger.

Slik jeg ser det har en lærling kun behov for å se aktiviteter de er en del av.....

Men, det kan jo selvsagt være argumenter som jeg ikke ser :-)


Hilsen Thove Johansen, OTEK Telemark


Hei Thove,


Jeg er enig i at de kun har behov for å se aktiviteter de er en del av, eller kan melde seg på (feks en samling).


Slik systemet er bygd opp (og videreført fra OLKWEB 2) kan alle kan se alle aktiviteter som har "Egenpåmelding". "Egenpåmelding" betyr altså at aktiviteten er åpne for alle, slik at alle kan melde seg på. Dersom det er møter/kurs/samtaler som kun skal være relatert til feks én lærling, dens faglige leder og konsulent bør ikke "Egenpåmelding" hukes av ved oppretting (kan endres i etterkant også). 


I de fleste tilfeller vil man ha en kombinasjon av kurs/samlinger som er åpne for alle i kontoret, og kurs/samtaler/møter som kun gjelder enkelte. Ved oppretting av kurs/samlinger hvor det rett og slett er "åpen påmelding", og "alle" kan delta, bør man bruke "Egenpåmelding" ved oppretting av aktiviteten.


Dersom man skal ha et møte, bare lærling og faglig leder bør "Egenpåmelding" ikke hukes av. Vi har beskrevet dette direkte i systemet via en "i", som forteller dette. Samt i brukerveiledningen >HER<. 


1 person liker dette

Går det an å sortere, evt ha et valg, for å vise "Mine aktiviteter", på samme måte som konsulentene har for "Mine lærlinger" etc? 

Eller at "mine" alltid kommer først og at alle "åpne" kommer etterpå...?