Endring av Bedrift.

Ikke Tatt

Hei. Dagens metode for å endre Bedriftstilhørighet fungerer dårlig. Det må være mulig å få endring av bedrift ved en rullgardin, ala endring av lærlings lærested.

Hvert år skifter mange av"mine" ansatte stillinger og bedrift, noe som er helt naturlig i Forsvaret. Dette skjer ca 1. august hvertår, Da går en ansatt fra ett fartøy / avdeling til en annen. I dag må relasjonen til den ansatte avsluttes, og ett døgn senere må denne opprettes på ett annet lærested. I tillegg tar dette altfor lang tid.


Har veldig mange som skifter bedrift og roller nå. Så dette haster det med,


Hei Halvar,


Vi kommer nok ikke til å endre på dette før vi ser at det er en behov for flere av våre kontorer. Jeg ser absolutt at det kan være kjekt, men vi har mange ting som haster for forskjellige kontorer og kan dessverre ikke bare hive oss rundt. Men ønsket er som sagt registrert, og vi vil sammen med brukerforumet vurdere det :-)


Jeg lurer på hvorfor dere må vente et døgn med å opprette de ansatte på et annen lærested? Systemet tillater å kunne opprette i nytt lærested med en gang du har avsluttet en relasjon :-)