Ønske om å kunne endre dato i OLKWEB app

Ønsker at det skal være mulig å endre dato på logginnlegg via appen. Det er tungvint for lærlingene å logge via appen for deretter å måtte inn via pc for å endre dato senere - vi ser at det ofte ender med at de ikke logger hvis de har glemt å logge en dag.


1 person liker denne ideen
1 Comment