Utløpsdato på læretida.

Ikke Tatt

Jeg har en lærling som hadde utløp på lærekontrakten 30/9-16, men jeg har lagt inn fravær på han fra 30/5-16 pga langtidssykemelding. Avbrudd er meldt Fylkeskommunen, og tanken er selvsagt at han starter opp igjen når han er frisk.

Nå ser jeg at han ligger på lærlinglisten med utropstegn: "læretiden er over, men lærlingen er fortsatt aktiv". Når jeg går inn på bedriften, ligger han der i lærlinghistorikk.

Burde det være slik at fravær/avbrudd overstyrer utløpsdato? Jeg har ikke lagt inn "til dato" på fraværet enda, for vi vet jo ikke hvor lenge han blir borte.

1 Comment

Kanskje det burde fremkomme i tekst at denne lærlingen ligger med et åpent avbrudd none steder? Hvis vi går på Opplæringsloven §4-2 har udir gjort en utdyping av denne. (Hele teksten finner dere i lov og forskrift med forarbeid og kommentarer) I 2015 ble det avsagt en lagmannsrettsdom som slo fast at det ikke var noen automatikk i at kontrakter skulle stoppes ved sykdom. Så dato for læretid må nok stå, og heller overstyres/endres av oss manuellt.