Visning av vurderinger

Implementert

Har fått inn følgende ønske:


Hei

Vi har behov for å ta ut en oversikt over hvilket kompetansemål som er vurdert. Pr. i dag må vi åpne hver vurderingssamtale og notere ned hvilket kompetansemål som er vurdert.

 

Er det mulig å kunne hente ut en pdf-versjon fra Vurdering, hvor det framkommer hvilket kompetansemål som er vurdert, og gjerne med hvilken vurdering som er gitt. Vi bruker en tallskala fra 1 – 10. 

Dette gjelder alle vurderinger, altså en total-PDF med alle vurderingers resultat.

 

Alternativet kan være at det kommer fram som et symbol under hvert kompetansemål i læreplanen, og at utskrift fra pdf-versjon fra læreplanen også tar med hvilket mål som er vurdert.2 personer liker denne ideen